Ak ste sa rozhodli, že by ste nás chceli podporiť finančne, môžete tak urobiť cez portál darujme.sk. Môžete tak urobiť jednorázovo, alebo môžte byť pravidelným darcom/darkyňou. Vďaka vášmu daru môžeme poskytovať odbornú pomoc a skvalitniť život ľudí, ktorí nás navštevujú. Pomáhame obetiam domáceho násilia- dospelým aj deťom a tiež poskytujeme poradenstvo rodinám v krízovej rozchodovej situácii s maloletými deťmi. Váš dar bude použitý na prevádzkovanie ambulantného centra a prevádzku utajeného ubytovania pre obete domáceho násilia. Každý dar si veľmi vážime a zaručujeme vám, že ho využijeme transparentne a efektívne. Viac sa môžete dočítať vo výročných správach.

 

 

 

Môžete nás podporiť venovaním daru na náš účet SK24 0200 0000 0022 2413 0751 (do poznámky uveďte DAR).

Firemné darcovstvo

Ak nám chcete pomôcť ako firma, dá sa to viacerými spôsobmi:

  • môžete pre Poradenské Centrum Nádej zorganizovať zbierku medzi svojimi kolegami/kolegyňami
  • oslovením kolegov/kolegýň, aby nás podporovali pravidelne
  • formou poskytovania služieb (vzdelávanie, písanie blogov, revitalizácia priestorov a pod.)