Poskytujeme

 • Psychologické poradenstvo pre dospelé aj detské obete domáceho násilia
 • Psychologické poradenstvo ľudí v krízovej rozvodovej situácii, ktorí majú maloleté deti – pracujeme s rodičmi aj deťmi

 

V rámci psychologického poradenstva:

 • individuálne psychologické poradenstvo pre ženy (aj mužov)
 • podporné ženské skupiny
 • individuálna práca s dieťaťom
 • výchovné poradenstvo pre rodičov, rozvoj rodičovských zručností
 • posilňovanie vzťahu medzi dieťaťom a rodičom
 • detské skupiny

 

Orientačná diagnostika a konzultácie ohľadne:

 • aktuálneho psychického stavu, hĺbky traumy a možné prognózy
 • rodinných vzťahov, vzťahu dieťaťa k rodičom, starým rodičom, súrodencom, resp. k zneužívateľovi v prípadoch sexuálneho zneužívania
 • informácií o rodinnom prostredí – aké formy násilia sa v rodine dejú, ako často, v akej intenzite, ako tým trpí dieťa