Aktuálne hľadáme do Poradenského Centra Nádej 2 psychologičky. Jedná sa o dve pozície:

  • Psychologička, ktorá pracuje s deťmi a ich rodičmi (celý úväzok)
  • Psychologička, ktorá pracuje s dospelou klientelou (1/2 úväzok alebo cely úväzok).

Podmienky prijatia sú:

  • VŠ II.stupňa, jednoodborová psychológia
  • prax s klientom
  • absolvovaný psychoterapeutický výcvik alebo aspoň byť vo výcviku.
  • u detskej psychologičky považujeme za dôležité mať výcvik napr. terapia hrou, filiálna terapia a pod.

Okrem priamej práce s klientelou sa budú tieto pracovníčky podieľať aj na práci centra čo znamená najmä písanie a administrovanie projektov, výkon aktivít projektov a pod. V prípadne záujmu píšte na mail: havasova@centrumnadej.sk.