Centrum pre rodiny v kríze/ Centrum pre deti a rodiny

Poradenské Centrum Nádej poskytuje psychologické a sociálne poradenstvo rodinám s neplnoletými deťmi v Bratislavskom kraji v prípade, ak sa ocitli v kríze pred, počas a po rozvode/rozchode a v prípade, ak vzniká náročná situácia, ktorú nezvláda jeden z rodičov, prípadne obidvaja rodičia alebo dieťa.

Rodinám ponúkame:

 • individuálne psychologické poradenstvo pre rodičov a deti.
 • sociálne a sociálno-právne poradenstvo

U dospelých klientov bude poradenstvo zamerané najmä na:

 • v prípade ak partneri zvažujú možnosť záchrany vzťahu, hľadanie zdravých štruktúr vo vzťahu s možnosťou záchrany vzťahu a sanácie rodiny,
 • v prípade jednoznačného rozhodnutia pre rozvod spoločné plánovanie a stanovenie pravidiel rozvádzajúcich sa partnerov vo vzťahu medzi sebou, ako i k deťom,
 • spracovanie ťažkej životnej situácie rozvodu, prijatie rozvodu, spracovanie odchodu a straty partnera/partnerky,
 • výchovné stratégie vo vzťahu k deťom,
 • dohoda rodičov ohľadom starostlivosti o deti po rozvode a výchovné stratégie vo vzťahu k deťom, rozdelenie financií, voľný čas,
 • práca s negatívnymi emóciami bez prenosu na deti,
 • riešenie konfliktov a predchádzanie vyhroteniu problémov a iné.

U detí bude poradenstvo zamerané najmä na:

 • spracovanie a prijatie situácie v rodine,
 • spracovanie traumy,
 • posilňovanie vzťahu k obom rodičom a iné.