Sociálne poradenstvo a sociálna asistencia spočíva v:

  • prvom kontakte, v rámci ktorého sa snažíme s klientkou/klientom  zorientovať v ich situácii a spoločne vypracovať plán pomoci. Navrhujú sa možné intervencie/možnosti riešenia, vysvetľujú sa ich klady, zápory, aký by nasledoval postup, aké sú nevyhnutné kroky
  • spisovaní návrhov na súdy (návrhov na rozvod, úpravu práv a povinností k maloletým deťom a i.), spisovanie trestných oznámení a iné
  • sociálnom vedenie klientky/ klienta
  • terénnej sociálnej práci
  • sociálnej asistencii, t.j. sprevádzaní klientky/klienta v prípade potreby napr. na súdy, políciu a pod.
  • v prípade potreby distribúcia k ďalším špecialistom (psychológ, právnik, lekár a pod.)