Pomôžte nám pomáhať

 

 

Poradenské Centrum Nádej je združenie, ktoré nezarába a financie môže získať len z projektov, z 2% a z individuálnych darov. Služby poskytujeme zdarma. Aby organizácia správne fungovala potrebujeme podporu. Každoročne sa uchádzame o množstvo projektov, ktorými udržujeme poskytované služby, rozvíjame ich, prinášame nové možnosti, zvyšujeme svoju odbornosť a reagujeme na potreby klientely, s ktorou pracujeme (viac v sekcii donori).

Pomôcť nám môžete aj vy. Napríklad finančne a to spôsobom daru, venovaním 2% z daní, alebo materiálne. Všetky darované peniaze sú určené na skvalitňovanie služieb pre klientov a klientky Poradenského Centra Nádej.

Prijímame aj materiálne dary, ktoré putujú do rodín, s ktorými pracujeme. Najviac sa zíde drogéria ako pracie prášky, prostriedky na umývanie, mydlo, šampón, plienky a iné. Tiež trvanlivé a nepoškodené potraviny ako cestoviny, ryža, strukoviny, konzervy a iné.

Oblečenie z technických a prevádzkových dôvodov nezbierame, keďže nemáme priamo ubytované klientky a deti.