Poradenské Centrum Nádej je intervenčným centrom pre obete domáceho násilia. Pre ohrozené osoby ponúkame špecializovanú pomoc na základe inštitútu vykázania násilnej osoby zo spoločného obydlia, ale tiež kontaktovania obete domáceho násilia, ktorá potrebuje odbornú pomoc.

Intervenčné centrum poskytuje komplexné služby obetiam domáceho násilia, čo zahŕňa:

  • spolupráca s políciou a proaktívne kontaktovanie obete domáceho násilia, ktorých kontaktné informácie mu boli poskytnuté na základe doručeného záznamu o vykázaní násilnej osoby zo spoločného obydlia
  • poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci
  • poskytnutie krízovej psychologickej intervencie aj dlhodobej psychologickej podpory pre deti a dospelé osoby
  • poskytnutie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva
  • poskytnutie právneho poradenstva v oblasti rodinného, civilného a trestného práva najmä v súvislosti s možnosťou podania návrhu na vydanie neodkladného opatrenia, trestného oznámenia a ďalších potrebných úkonov pre zabezpečenie bezpečia obete a jej rodinných príslušníkov, najmä deti
  • vyhodnotenie nebezpečenstva ohrozenia života a zdravia a zostavenie bezpečnostného pánu v spolupráci s obeťou domáceho násilia
  • sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva,  ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.

Našim klientkam a klientom zaručujeme anonymitu. Doba poskytovania pomoci je individuálna podľa potreby klienta a klientky. Všetky služby poskytnuté našim klientkam a klientom sú bezplatné. 

Kontakty: 

telefonický kontakt: 0905 463 425
emailový kontakt: office@centrumnadej.sk

webstránka: www.centrumnadej.sk

Prevádzkové hodiny Intervenčného centra:

pondelok – piatok: 8:00 – 18:00

Ďalšie dôležité kontakty:

Polícia: 158

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212

www.pomocpreobete.gov.sk