Právne poradenstvo zabezpečuje externý advokát pre prípady, ktoré sú komplikované a nie je v silách sociálnej pracovníčky im po právnej stránke pomôcť. Ide najmä o prípady prieťahov v súdnom konaní, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, trestnoprávne konania a pod.

Poradenské Centrum Nádej poskytuje bezplatné právne poradenstvo, avšak nemá kapacitu na zabezpečenie bezplatného právneho zastupovania. Právne poradenstvo je vedené formou vysvetlenia rôznych právnych postupov aby si bola klientka/klient vedomá možností, ktoré môžu nastať, príp. aké kroky môže podniknúť druhá strana. Umožní jej lepšie sa zorientovať po právnej stránke vo svojej situácii.

V prípade, že klientka/klient má záujem aj o právne zastupovanie, musí si ho hradiť sama/sám.