Krízová intervencia spočíva v okamžitom zabezpečení bezpečia pre osobu žiadajúcu pomoc. Ide najmä o okamžité poskytnutie pomoci a poradenstva obeti po akútnom napadnutí, prežití vypätej situácie telefonickou formou alebo osobným kontaktom a sprostredkovanie ďalšej pomoci klientke/tovi vo forme zabezpečenia ubytovania (v krízových centrách a iných dostupných možnostiach ubytovania), sprevádzania klientky/ta na políciu či k lekárovi, prípadne zabezpečenie detí klientky a pod.  Obsahuje všetky nevyhnutné kroky na akútne zastabilizovanie situácie, zabezpečenia bezpečného ubytovania a základných potrieb v danej situácii.